نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای پدافندی

122مطلب موجود می باشد.
شهید احمد شمس
باغبهادران

شهید احمد شمس


شهید احمد شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1346/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1367/07/16 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ابراهیم پولادی
باغبهادران

شهید ابراهیم پولادی


شهید ابراهیم پولادی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341/01/14 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/01/14 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حسین عابد
پاسدار

شهید حسین عابد


شهید حسین عابد نام پدر : علیمراد تاریخ تولد : 1340/06/25  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 24 سال وضعیت تاهل : متاهل…

ارتش

شهید عباسعلی سالخورده


شهید عباسعلی سالخورده نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1350 محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1369/10/17 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید ابراهیم یعقوبی
تیپ 91بقیه الله

شهید ابراهیم یعقوبی


شهید ابراهیم یعقوبی نام پدر : مانده علی تاریخ تولد : 1352 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1370/02/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید احد صالحی
تیپ 91بقیه الله

شهید احمد صالحی


شهید احمد صالحی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1346/07/23  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/02/27 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی خداوردی
ارتش

شهید علی خداوردی


شهید علی خداوردی نام پدر : رمضان تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/06/22 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1328  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/05/06 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)
ارتش

شهید حمید سلیمیان (فرزند یدالله)


شهید حمید سلیمیان نام پدر : یدالله تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/01/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…