نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهدای پدافندی

122مطلب موجود می باشد.
شهید اکبر اسحاقیان
زرین شهر

شهید اکبر اسحاقیان


شهید اکبر اسحاقیان نام پدر : قاسم تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/03/05 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی اکبر باباجانی
بسیج

شهید علی اکبر باباجانی


شهید علی اکبر باباجانی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/05/12 سن : 24سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید محمد صادقی
بسیج

شهید محمد صادقی


شهید محمد صادقی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1334 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/05/26 سن : 31سال وضعیت تاهل : متأهل محل…

شهید سید مرتضی شهیدی
بسیج

شهید سید مرتضی شهیدی


شهید سید مرتضی شهیدی نام پدر : سید احمد تاریخ تولد : 1343/09/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/02/12 سن : 19  وضعیت تاهل: مجرد…

شهید محمدرضاآبادي
بسیج

شهید محمد رضا آبادی


شهید محمد رضا آبادی نام پدر : علی تاریخ تولد :1345/10/23 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/02/29 سن: 20 سال وضعیت تاهل: مجرد محل شهادت:منطقه…