نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید ابراهیم سلیمیان

2مطلب موجود می باشد.
شهید ابراهیم سلیمیان -محمود
پشتیبانی و تدارکات

شهید ابراهیم سلیمیان(محمود)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : محمود تاریخ تولد :1338/06/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/28 سن: 28 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: حلبچه…

بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…