نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید ابوالقاسم جعفری

1مطلب موجود می باشد.
شهید ابوالقاسم جعفری
ارتش

شهید ابوالقاسم جعفری


شهید ابوالقاسم جعفری نام پدر : محمد حسین تاریخ تولد : 1356 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1378/01/04 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…