نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید ابوالقاسم معینی

1مطلب موجود می باشد.
شهید ابوالقاسم معینی
بسیج

شهید ابوالقاسم معینی


شهید ابوالقاسم معینی نام پدر : عبدالرحمن تاریخ تولد : 1338/07/11 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن: 27 محل شهادت: اروند رود وضعیت تاهل:…