نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید احمد سلیمیان(فرزند ابراهیم)

1مطلب موجود می باشد.
شهید احمد سلیمیان(فرزند ابراهیم)
زرین شهر

شهید احمد سلیمیان(فرزند ابراهیم)


شهید احمد سلیمیان(فرزند ابراهیم) نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1369/05/29 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…