نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید اکبر سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید اکبر سلیمیان
بسیج

شهید اکبر سلیمیان


شهید اکبر سلیمیان نام پدر : محمد هادی تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/15 سن : 15 سال وضعیت تاهل :…