نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید تقی سلیمیان (فرزند عوضعلی)

1مطلب موجود می باشد.
شهید تقی سلیمیان
بسیج

شهید تقی سلیمیان (فرزند عوضعلی)


شهید تقی سلیمیان نام پدر : عوضعلی  تاریخ تولد : 1337/01/30  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…