نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید تقی سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید تقی سلیمیان
بسیج

شهید تقی سلیمیان


شهید تقی سلیمیان نام پدر : حسین  تاریخ تولد : 1346/08/06  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…