نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید تیمور فتحی

1مطلب موجود می باشد.
شهید تیمور فتحی
باغبهادران

شهید تیمور فتحی


شهید تیمور فتحی نام پدر : حیدر  تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1365/01/01 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…