نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید جانباز امیرحسین حسینی

1مطلب موجود می باشد.
شهید جانباز امیرحسین حسینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید جانباز امیرحسین حسینی


شهید جانباز امیرحسین حسینی نام پدر : فرج الله  تاریخ تولد : 1334/07/02  محل تولد : …. تاریخ شهادت: 1400/01/30 سن : 66 سال وضعیت تاهل :…