نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید جانباز علی رضا ملکی

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی رضا ملکی
زرین شهر

شهید جانباز علی رضا ملکی


شهید جانباز علی رضا ملکی نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1348/08/03 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1394/08/09 سن : 46 سال وضعیت تاهل…