نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید حسن رمضانی

1مطلب موجود می باشد.
شهید حسن رمضانی
زرین شهر

شهید حسن رمضانی


شهید حسن رمضانی نام پدر : مصطفی تاریخ تولد: 1343 محل تولد: زرین شهر  تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…