نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید حسین سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید حسین سلیمیان
بسیج

شهید حسین سلیمیان


شهید حسین سلیمیان نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1343 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…