نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید حمید خدابخشی

1مطلب موجود می باشد.
شهید حمید خدابخشی
پاسدار

شهید حمید خدابخشی


شهید حمید خدابخشی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1347/03/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1363/03/27 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…