نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید خیرالله سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید خیرالله سلیمیان
ارتش

شهید خیرالله سلیمیان


شهید خیرالله سلیمیان نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/07/16-(روز های اول جنگ تحمیلی) سن : 20 سال…