نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید داوود سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید داوود سلیمیان
بسیج

شهید داوود سلیمیان


شهید داوود سلیمیان نام پدر : علی محمد تاریخ تولد : 1343/12/16  محل تولد : شهر ری تاریخ شهادت: 1361/04/22 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…