نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید سجاد قائد امینی

1مطلب موجود می باشد.
شهید سجاد قائد امینی
شهدای اقشار شهرستان لنجان

شهید سجاد قائد امینی


شهید سجاد قائد امینی نام پدر : یادگار تاریخ تولد : 1368/12/28 محل تولد : … تاریخ شهادت : 1399/10/14 سن : 31 سال وضعیت تاهل :…