نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید سید حسن سادات

1مطلب موجود می باشد.
شهید سید حسن سادات
پاسدار

شهید سید حسن سادات


شهید سید حسن سادات نام پدر : سید ابراهیم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : روستای کچوییه تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 21سال وضعیت تاهل :…