نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید سید رضا هاشمی

1مطلب موجود می باشد.
شهید سید رضا هاشمی
بسیج

شهید سید رضا هاشمی


شهید سید رضا هاشمی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1345/06/31  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1365/10/05 سن : 20 سال وضعیت…