نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید سید مجید موسوی

1مطلب موجود می باشد.
شهید سید مجید موسوی
بسیج

شهید سید مجید موسوی


شهید سید مجید موسوی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1346/04/02 محل تولد : خرم آباد تاریخ شهادت : 1362/08/13 سن : 16 سال وضعیت…