نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید سید مرتضی شهیدی

1مطلب موجود می باشد.
شهید سید مرتضی شهیدی
بسیج

شهید سید مرتضی شهیدی


شهید سید مرتضی شهیدی نام پدر : سید احمد تاریخ تولد : 1343/09/20 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/02/12 سن : 19  وضعیت تاهل: مجرد…