نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید شیرزاد سماعی

1مطلب موجود می باشد.
شهید شیرزاد سماعی
باغبهادران

شهید شیرزاد سماعی


شهید شیرزاد سماعی نام پدر : عباسعلی تاریخ تولد : 1341/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1361/11/16 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…