نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید عباس ایزدی

1مطلب موجود می باشد.
شهید عباس ایزدی
ارتش

شهید عباس ایزدی


شهید عباس ایزدی نام پدر : حبیب الله تاریخ تولد : 1338 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1358/03/24 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…