نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید عبدالله اکبری

1مطلب موجود می باشد.
شهید عبدالله اکبری
اوشیان

شهید عبدالله اکبری


شهید عبدالله اکبری نام پدر : خدارحم تاریخ تولد : 1336 محل تولد : روستای اوشیان تاریخ شهادت : 1365/10/19 سن : 29 سال وضعیت تاهل :…