نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید علی اصغر ترکعلی عسگری

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی اصغر ترکعلی عسگری
بسیج

شهید علی اصغر ترکعلی عسگری


شهید علی اصغر ترکعلی عسگری نام پدر : تقی تاریخ تولد : 1342 محل تولد : آبادان تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…