نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید علی اصغر توانگر

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی اصغر توانگر
بسیج

شهید علی اصغر توانگر


شهید علی اصغر توانگر نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1343  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 22 سال وضعیت تاهل :…