نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید علی اکبر سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی اکبر سلیمیان
بسیج

شهید علی اکبر سلیمیان


شهید علی اکبر سلیمیان نام پدر : تقی  تاریخ تولد : 1342/03/11  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/11 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…