نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید علی رضا توانگر

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی رضا توانگر
زرین شهر

شهید علی رضا توانگر


شهید علی رضا توانگر نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/03/12 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…