نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)

1مطلب موجود می باشد.
شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)
بسیج

شهید علی سلیمیان (فرزند علی اکبر)


شهید علی سلیمیان نام پدر : علی اکبر تاریخ تولد : 1335/05/18  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/29 سن : 26 سال وضعیت تاهل :…