نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مانده علی طغیانی

1مطلب موجود می باشد.
شهید مانده علی طغیانی
زرین شهر

شهید مانده علی طغیانی


شهید مانده علی طغیانی نام پدر : فلامرز تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/21 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…