نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد بیات

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد بیات
بسیج

شهید محمد بیات


شهید محمد بیات نام پدر : اسدالله تاریخ تولد : 1343/01/02 محل تولد : روستای بداغ آباد لنجان تاریخ شهادت: 1360/08/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل…