نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد رضا دهقانی

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد رضا دهقانی
چم آسمان

شهید محمد رضا دهقانی


شهید محمد رضا دهقانی نام پدر : اسکندر تاریخ تولد : 1353 محل تولد : روستای چم آسمان  تاریخ شهادت: 1374/02/18 سن : 18 سال وضعیت تاهل…