نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن)

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن)


شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن) نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1336/06/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/05/07 سن : 25 سال وضعیت تاهل…