نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)

2مطلب موجود می باشد.
شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1328  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1359/05/06 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)
رزمنده

شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن)


شهید محمد سلیمیان(فرزند حسن) نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/06/02 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…