نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد سلیمیان(فرزند رحیم)

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد سلیمیان(فرزند رحیم)
پاسدار

شهید محمد سلیمیان(فرزند رحیم)


شهید محمد سلیمیان(فرزند رحیم) نام پدر : رحیم تاریخ تولد : 1345/07/09 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/23 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…