نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد سلیمیان(فرزند رضا)

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد سلیمیان(فرزند رضا)
پاسدار

شهید محمد سلیمیان(فرزند رضا)


شهید محمد سلیمیان(فرزند رضا) نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1333/01/04 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1360/05/19 سن : 27 سال وضعیت تاهل :…