نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمد علی سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمد علی سلیمیان
بسیج

شهید محمد علی سلیمیان


شهید محمد علی سلیمیان نام پدر : غضنفر تاریخ تولد : 1338/07/27  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/03/02 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…