نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمود بابایی زاده

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمود بابایی زاده
بسیج

شهید محمود بابایی زاده


شهید محمود بابایی زاده نام پدر : احمد تاریخ تولد : 1343/11/16 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/13 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…