نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمود خادمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمود خادمیان
بسیج

شهید محمود خادمیان


شهید محمود خادمیان نام پدر : محمد تقی  تاریخ تولد : 1335/07/16 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/08/12 سن : 26 سال وضعیت تاهل :…