نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید محمود سلیمیان

1مطلب موجود می باشد.
شهید محمودسليميان-شعبان
بسیج

شهید محمود سلیمیان


شهید محمود سلیمیان نام پدر : شعبان تاریخ تولد : 1332/01/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/12/08  محل شهادت: جزیره مجنون شغل:کارمند شهرداری عملیات: خیبر…