نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مصطفی سهرابی

1مطلب موجود می باشد.
شهید مصطفی سهرابی
رزمنده

شهید مصطفی سهرابی


شهید مصطفی سهرابی نام پدر :  علی محمد تاریخ تولد : 1345/05/01 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…