نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مفید عباس داوودی

1مطلب موجود می باشد.
شهید مفید عباس داوودی
پاسدار

شهید مفید عباس داوودی


شهید احمد رضا جوادی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1340 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/11/04 سن : 25 سال وضعیت تاهل :…