نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مهدی حاج رحیمی

1مطلب موجود می باشد.
شهید مهدی حاج رحیمی
زرین شهر

شهید مهدی حاج رحیمی


شهید مهدی حاج رحیمی نام پدر : مراد تاریخ تولد : 1339/11/27 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/07/28 سن : 23سال وضعیت تاهل : متاهل محل…