نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مهدی سلیمیان (فرزند شعبان)

1مطلب موجود می باشد.
شهید مهدی سلیمیان (فرزند شعبان)
بسیج

شهید مهدی سلیمیان (فرزند شعبان)


شهید مهدی سلیمیان (فرزند شعبان) نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد :1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/30 سن : 17 سال وضعیت تاهل…