نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید مهدی یزدی

1مطلب موجود می باشد.
شهید مهدی یزدی
ارتش

شهید مهدی یزدی


شهید مهدی یزدی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1342 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/29 سن : 25 سال وضعیت تاهل : متاهل…