نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شهید نورالله صالحی

1مطلب موجود می باشد.
شهید نورالله صاحی
بسیج

شهید نورالله صالحی


شهید نورالله صالحی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1345/08/02 محل تولد : سده تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…