نتایج در این بخش نمایش داده می شود

طلبه شهید مسعود کریمیان

1مطلب موجود می باشد.
طلبه شهید مسعود کریمیان
بسیج

طلبه شهید مسعود کریمیان


طلبه شهید مسعود کریمیان نام پدر :  حسین تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…