نتایج در این بخش نمایش داده می شود

طلبه و روحانی

8مطلب موجود می باشد.
طلبه شهید فرج الله شمس
باغبهادران

طلبه شهید فرج الله شمس


طلبه شهید فرج الله شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1344/01/03 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل…

شهید سید رضا هاشمی
بسیج

شهید سید رضا هاشمی


شهید سید رضا هاشمی نام پدر : سید علی تاریخ تولد : 1345/06/31  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1365/10/05 سن : 20 سال وضعیت…

طلبه شهید مسعود کریمیان
بسیج

طلبه شهید مسعود کریمیان


طلبه شهید مسعود کریمیان نام پدر :  حسین تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

طلبه شهید سید علی میرزایی
بسیج

طلبه شهید سید علی میرزایی


طلبه شهید سید علی میرزایی نام پدر :  سید رضا تاریخ تولد : 1347/04/10 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/23 سن : 18 سال وضعیت…

طلبه شهید مرتضی قاسمی
بسیج

طلبه شهید مرتضی قاسمی


طلبه شهید مرتضی قاسمی نام پدر : غلامحسین تاریخ تولد : 1346/03/04 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/08/18 سن : 20 سال وضعیت تاهل :…

شهید سید کمال حسینی(فرزند سید محمود)
بسیج

طلبه شهید سید کمال حسینی(فرزند سید محمود)


طلبه شهید سید کمال حسینی نام پدر :  سید محمود تاریخ تولد : 1347/07/18 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/08/06 سن : 19 سال وضعیت…

شهید علی اصغر ترکعلی عسگری
بسیج

شهید علی اصغر ترکعلی عسگری


شهید علی اصغر ترکعلی عسگری نام پدر : تقی تاریخ تولد : 1342 محل تولد : آبادان تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 23 سال وضعیت تاهل :…

طلبه-شهید-اکبر-محمد-باقری-Copy-3 (Copy)
بسیج

طلبه شهید علی اکبر محمد باقری


طلبه شهید اکبر محمد باقری نام پدر : شکرالله تاریخ تولد : 1345/04/26 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/21 محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای5 آخرین…