نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فرماندهان شهید لنجان

27مطلب موجود می باشد.
شهید علی اکبر باباجانی
بسیج

شهید علی اکبر باباجانی


شهید علی اکبر باباجانی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/05/12 سن : 24سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید مهدی مختاریان
زرین شهر

شهید مهدی مختاریان


شهید مهدی مختاریان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1341 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 24سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید سید حسن سادات
پاسدار

شهید سید حسن سادات


شهید سید حسن سادات نام پدر : سید ابراهیم تاریخ تولد : 1341 محل تولد : روستای کچوییه تاریخ شهادت: 1362/12/09 سن : 21سال وضعیت تاهل :…

سپاه

شهید فریدون محمدی


شهید فریدون محمدی نام پدر : رضا تاریخ تولد 1341/01/09 محل تولد : روستای بداغ آباد تاریخ شهادت: 1365/10/30 سن : 24سال وضعیت تاهل : متأهل محل…

شهید حمزه نعمتی
چرمهین

شهید حمزه نعمتی


سردار شهید حمزه نعمتی نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1339 محل تولد :چرمهین تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت:…

بدر

شهید اصغر کرباسیان


شهید شهید اصغر کرباسیان نام پدر : خدامراد تاریخ تولد: 1340 محل تولد:  ورنامخواست تاریخ شهادت: 1363/12/23 سن : 23 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید حسن رمضانی
زرین شهر

شهید حسن رمضانی


شهید حسن رمضانی نام پدر : مصطفی تاریخ تولد: 1343 محل تولد: زرین شهر  تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 22 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید یدالله علیمرادی
پاسدار

شهید یدالله علیمرادی


شهید یدالله علیمرادی نام پدر : نصرالله تاریخ تولد:1399/6/7 محل تولد:چمگردان تاریخ شهادت: 1361/4/23 سن : 22 سال وضعیت تاهل : متاهل محل شهادت: شلمچه  عملیات: رمضان…

شهید نورالله صاحی
بسیج

شهید نورالله صالحی


شهید نورالله صالحی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1345/08/02 محل تولد : سده تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…